Painevaatteiden vaikutukset liikkeeseen ja kehonhallintaan katsotaan johtuvan sekä biomekaanisista että neurofyysisistä syistä (Hylton & Allen, 1997). Täysin tarkkaa toimintamekanismia ei vieläkään tunneta. Keskushermosto, johon painevaate vaikuttaa, on monitahoinen hermosolujen järjestelmä, jonka kaikki toiminta pohjaa ulkoisiin ärsykkeisiin (Kottke, 1980). Keskushermosto saa motorisia käskyjä aivokuoresta, joka tulkitsee saamaamme sensorista ja proprioseptista palautetta liikkeeksi (Ellaway, 1995). Proprioseptiikka, syvätunto, vibraatio ja kevyt kosketus ovat kaikki somatosensorista palautetta, jota ihon eri mekanoreseptorit tulkitsevat. Tämä monitasoinen palaute siis antaa tietoa keskushermostolle ulkomaailmasta.

Suositeltavat julkaisut ja lähteet

Coren, Stanley, How Dogs Think: Understanding the Canine Mind. New York: Free Press. 2004
Grandin, T. 1992. Calming effects of deep touch pressure in patients with autistic disorder, college students, and animals. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology 2(1): 63-72.
Gray, Henry. 1918. Anatomy of the Human Body. Bartleby.com.
Braid A. MacRae et al. 2011. Compression garments and exercise Garment considerations physiology and performance. Arbeitsphysiologie 09/2011;112(5):1783-95.
Dennis-Peter Born et al. 2013. Bringing Light into the Dark: Effects of Compression Clothing on Performance and Recovery. International Journal of Sports Physiology and Performance, 2013, 8, 4-18.
Korpela, Janika; Lehtinen, Eeva. Fyysinen ja psyykkinen palautuminen kevytpainevaatetta käytettäessä. Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014-11-27T07:35:12Z. Theseus-link
Lindsay, Steven R. Handbook of applied dog behavior and training. 2 Vols. Iowa: Iowa SP. 2000. Vol. 1.
Metsäranta, Lennu. Mittatilauspainehousujen vaikutukset palautumiseen kaksi vuorokautta hypertrofisen, maksimivoima- ja nopeusvoimakuormituksen jälkeen. Jyväskylän yliopisto, URN:NBN:fi:jyu-201505211948. Theseus-link
Newby, Jonica. (2004, Spring). Dogs Do See Differently. The Bark., pp. 36.
Serpell, James, ed. The domestic dog: its evolution, behavior, and interaction with people. Cambridge: Cambridge UP. 1995.

Muuta kirjallisuutta:

Lehto, Anne. 2010. Painevaatteen vaikutus haastavasti ja aggressiivisesti käyttäytyviin autismin kirjon ihmisiin. Tutkimusraportti.
Painevaatteella tehoa ja turvallisuutta urheiluun. Tekstiili-lehti nro. 4/2013, 10-11.
Painevaatteen pilottitesti. Testing Lab. 2011. Tekninen raportti.
Lennu, Metsäranta. 2012. Kompressioasujen vaikutukset aerobiseen suorituskykyyn, nopeuteen, tasapainoon ja laktaatin poistumiseen SM-liigatason jääkiekkoilijoilla. Liikuntabiologian laitos. Jyväskylän Yliopisto.
Uutisjulkaisuja luettavissa www.lymed.fi/uutisarkisto

 

Kompressiovaatteiden bio-jafysiologiset mekanismit