Lymed valmistaa kaikki eläinten painevaatteet yksilöllisesti taaten istuvuuden jokaiselle, karvoihin katsomatta.

Yleisesti painevaatteet voidaan valita mittojen mukaan tai tehdä mittatilaustyönä. Lymed valmistaa kaikki Lymed Animal-tuotteet mittatilauksena. Mittatilaustuotteissa vaatteen tuottama paine voidaan määrittää tarkemmin kuin vakiokokoisissa tuotteissa.

Ihmisten painevaatteilla tehdyt tutkimukset viittaavat, että ainoastaan mittatilauspainetuotteilla saavutetaan hoidollisia tavoitteita tehokkaasti ja turvallisesti, ilman negatiivisia fysiologisia vaikutuksia.

Paineen muodostuminen vaatteen avulla

Paine muodostuu vaatteeseen hoidettavan alueen ympärysmittojen ja vaatteen ympärysmittojen suhteesta. Paine lasketaan tuotteeseen matemaattisesti Laplacen lakiin ja materiaalin venyvyys- ja palautumisominaisuuksiin perustuen. Tuotteen laskennallinen paine ei välttämättä toteudu samanlaisena elävässä kudoksessa johtuen kudoksen koostumuksen vaihtelusta.

Tuotteen paineluokalla ilmoitetaan alin ja ylin paine, joiden välille todellinen paine muodostuu käytössä. Mittatilaustuotteissa voidaan todellinen paine määrittää tarkemmin kuin vakiokokoisissa tuotteissa. Tietyissä käyttöindikaatiossa vain mittatilaustuotteen tarjoama istuvuus takaa hoidon onnistumisen. Mittatilaustuotteissa voidaan myös käyttää suurempia painetasoja turvallisemmin kuin vakiokokoisissa tuotteissa. Tuotteen antama todellinen paine voidaan mitata painemittarilla tuotteen ollessa puettuna. Mittauslaitteilla voidaan myös seurata toteutunutta painetta kontrollikäyntien yhteydessä käytön aikana.

Vaatteen tuottaman lääkinnällisiin tarkoituksiin käytettävän paineen mittayksikkönä käytetään elohopeamillimetrejä (mmHg). Eri Lymed®-tuoteryhmän tuotteisiin, niin ihmisille kuin eläimille, rakennetaan hoitoa vastaava tasainen paine tai kompressio. Kompressiotuotteissa vaatteen tuottama kompressio on progressiivisesti aleneva kehon ääriosista keskivartaloa kohti ja voidaan luokitella luokkiin A-IV (kompressioluokat perustuvat Euroopan esistandardiin ENV 12718/2001.). Tuotteiden painetaso valitaan vamman, sairauden tai hoidettavan alueen mukaan. Erikoistapauksissa samaan tuotteeseen on mahdollista rakentaa sekä eri painetasoja että progressiivisen ja tasaisen paineen yhdistelmiä.

Lymed Dog™ koira painepaita-tuotteissa koirille käytettävät painetasot määritetään kokemusperäisesti eri painetasojen tuottamien vasteiden perusteella, koiran fysiologiaan sekä ihmisten painehoidon teoriaan nojaten. Painetasojen määrittelyn vahvistamisessa on toiminut mm. Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan toteuttama pilottitutkimus, joka selvitti eri tasoisten painevaatteiden vaikutusta ääniarkoihin koiriin.