Painehoidossa käytetään painevaatteita. Painehoitoa on käytetty eri tarkoituksiin jo 1950-luvulta lähtien ja ensimmäisiä käyttökohteita oli arpihoito.

Teoriaan tutustuminen on helppoa ja sivuiltamme löytyy myös paljon lähdetietoa aiheesta. Painehoidosta on saatavilla paljon tietoa myös erilaisissa tutkimusportaaleissa.

Lääkinnällisellä painehoidolla on hyvin vähän käytön vasta-aiheita, joten sen kokeileminen on turvallista.

Mikä on painevaate?

Painevaatteella toteutettu painehoito on lääkinnällinen hoitomuoto, jonka avulla voidaan vaikuttaa erilaisiin sairauksiin ja ongelmiin. Painevaatteiden käyttäjiin voivat kuulua niin palovammapotilaat, kipukroonikot, turvotusongelmaiset, syöpäsairaat kuin CP-, halvaus-, autismi- ja hypotoniapotilaat kuin eläimetkin.

Painevaate on tiukasti istuva tuote, jonka tarkoitus on tuottaa paine halutulle kehonalueelle. Kompressio- ja painetuotteiden vaikutukset perustuvat vaatteeseen kontrolloidusti toteutettuun paineeseen. Paine muodostuu vaatteeseen hoidettavan alueen ympärysmittojen ja vaatteen ympärysmittojen negatiivisesta suhteesta. Paine lasketaan tuotteeseen matemaattisesti Laplacen lakiin ja materiaalin venyvyys- ja palautumisominaisuuksiin perustuen. Lymed Animal™-tuotteissa käytettävät painetasot määritetään kokemusperäisesti eri painetasojen tuottamien vasteiden perusteella,eläimen fysiologiaan sekä ihmisten painehoidon teoriaan nojaten. Painetasojen määrittelyn vahvistamisessa on toiminut mm. Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan toteuttama pilottitutkimus,joka selvitti eri tasoisten painevaatteiden vaikutusta ääniarkoihin koiriin.

Sanaa “painevaate” käytetään yleisnimityksenä kompressiotuotteille tai tasaisen paineen tuotteille. Kompressiotuotteissa paine on progressiivisesti aleneva eli voimakkain kehon distaaliosissa keventyen kehon keskiosaa kohden. Painevaatteissa paine on tasainen koko tuotteen laajuudelta.

Lääketieteelliset periaatteet
Yksilöllisesti mittatilauksena valmistetuissa Lymed Animal™-painevaatteissa on lääkinnällisesti kontrolloitu paine.
Lymed Dog™-tuotteiden avulla voidaan vaikuttaa eläimen rauhoittumis- ja keskittymiskykyyn. Ihmisten lääketieteen tutkimusten perusteella painetuotteita on käytetty neurologisiin ja liikettä stabiloiviin tarkoituksiin useiden vuosikymmenien ajan. Siitä huolimatta tutkimustieto sekä vaikuttavuusnäyttö aihepiiristä on hyvin maltillista. Usein painevaatteita käytetään muiden painetuotteiden tapaan työkaluna aistitiedon jäsentämistarpeita varten silloin, kun tavoitteena on tehokkaasti toimiva sensorisen integraation tila.

Neurologisten painevaatteiden toiminta perustuu asento- ja liikeaistia voimistaviin vaikutuksiin sekä syvätunnon vahvistamiseen. Erilaisissa sensorisen integraation häiriötiloissa painevaatteen tuottama paine laajoilla alueilla voi auttaa vaatteen käyttäjiä sietämään epämiellyttäviä tuntoaistimuksia ja mahdollisesti pääsemään yli niiden aiheuttamasta ärsytyksestä sekä pahanolon tunteesta. Tällä on huomattu olevan positiivinen vaikutus keskittymiskykyyn ja yleiseen rauhoittumiseen.

Painevaatteiden käyttöteoria eläinten kivun hallinnassa perustuu ihmisillä tutkittuun tietoon. Painevaate kuuluu kivun hoidossa ns. stimulaatiohoitoihin. On havaittu, että jopa heikot ärsykkeet, kuten puhallus tai silitys, voivat lievittää kipua. Kevyen, lääkinnällisen paineen on havaittu vaikuttavan ihmisten koettuun kiputuntemukseen ja on tunnustettu, korvattavuuden piirissä oleva hoitomuoto.

Post-operatiivisesti käytetyillä painetuotteilla toipuminen on nopeampaa. Painevaatteet estävät turvotuksen muodostumista ja poistavat jo operoidulle alueelle kerääntynyttä ylimääräistä nestettä, nopeuttaen näin haavan parantumista. Painevaatteita käytetään laajasti ihmisillä erilaisten leikkausten jälkihoidossa poistamaan ja ehkäisemään turvotusta, mustelmia, arpia sekä lievittämään leikatun alueen kipua. Painevaatteet toimivat näin myös kuntoutuksen tukena liikeratojen laajentuessa turvotuksen poistuessa. Juuri näistä syistä post-operatiivisessa käytössä eläinten painevaate auttaa toipilaan nopeammin liikkeelle.

Painevaatteet ovat ihmisillä yleisesti hyväksytty hoitomuoto myös arpikudoksen hoitoon. Painehoidon on osoitettu ohentavan dermistä. Vaatteen luoma paine vähentää kudosturvotusta sekä solujakaantumista. Tällöin arpi madaltuu kun ihon kollageenisäikeet asettuu epidermiksen suuntaisesti. Painevaatteen käytön yhteydessä voidaan käyttää myös erillisiä arven- ja haavanhoitotuotteita lopputuloksen tehostamiseksi.

 

Miksi mittatilaus?

Lymed valmistaa kaikki eläinten painevaatteet yksilöllisesti taaten istuvuuden jokaiselle, karvoihin katsomatta.

Yleisesti painevaatteet voidaan valita mittojen mukaan tai tehdä mittatilaustyönä. Lymed valmistaa kaikki Lymed Animal-tuotteet mittatilauksena. Mittatilaustuotteissa vaatteen tuottama paine voidaan määrittää tarkemmin kuin vakiokokoisissa tuotteissa. Ihmisten painevaatteilla tehdyt tutkimukset viittaavat, että ainoastaan mittatilauspainetuotteilla saavutetaan hoidollisia tavoitteita tehokkaasti ja turvallisesti, ilman negatiivisia fysiologisia vaikutuksia.

Paineen muodostuminen vaatteen avulla

Paine muodostuu vaatteeseen hoidettavan alueen ympärysmittojen ja vaatteen ympärysmittojen suhteesta. Paine lasketaan tuotteeseen matemaattisesti Laplacen lakiin ja materiaalin venyvyys- ja palautumisominaisuuksiin perustuen. Tuotteen laskennallinen paine ei välttämättä toteudu samanlaisena elävässä kudoksessa johtuen kudoksen koostumuksen vaihtelusta.

Tuotteen paineluokalla ilmoitetaan alin ja ylin paine, joiden välille todellinen paine muodostuu käytössä. Mittatilaustuotteissa voidaan todellinen paine määrittää tarkemmin kuin vakiokokoisissa tuotteissa. Tietyissä käyttöindikaatiossa vain mittatilaustuotteen tarjoama istuvuus takaa hoidon onnistumisen. Mittatilaustuotteissa voidaan myös käyttää suurempia painetasoja turvallisemmin kuin vakiokokoisissa tuotteissa. Tuotteen antama todellinen paine voidaan mitata painemittarilla tuotteen ollessa puettuna. Mittauslaitteilla voidaan myös seurata toteutunutta painetta kontrollikäyntien yhteydessä käytön aikana.

Vaatteen tuottaman lääkinnällisiin tarkoituksiin käytettävän paineen mittayksikkönä käytetään elohopeamillimetrejä (mmHg). Eri Lymed-tuoteryhmän tuotteisiin, niin ihmisille kuin eläimille, rakennetaan hoitoa vastaava tasainen paine tai kompressio. Kompressiotuotteissa vaatteen tuottama kompressio on progressiivisesti aleneva kehon ääriosista keskivartaloa kohti ja voidaan luokitella luokkiin A-IV (kompressioluokat perustuvat Euroopan esistandardiin ENV 12718/2001.). Tuotteiden painetaso valitaan vamman, sairauden tai hoidettavan alueen mukaan. Erikoistapauksissa samaan tuotteeseen on mahdollista rakentaa sekä eri painetasoja että progressiivisen ja tasaisen paineen yhdistelmiä.

Lymed Dog™ -tuotteissa koirille käytettävät painetasot määritetään kokemusperäisesti eri painetasojen tuottamien vasteiden perusteella, koiran fysiologiaan sekä ihmisten painehoidon teoriaan nojaten. Painetasojen määrittelyn vahvistamisessa on toiminut mm. Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan toteuttama pilottitutkimus, joka selvitti eri tasoisten painevaatteiden vaikutusta ääniarkoihin koiriin.