1. Yleiset ehdot

Lymed.fi ja kaikki sen sisarsivustot ovat Lymed Oy:n (y: 0935988-8) markkinapaikkoja. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Lymed Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Lymed Oy:n välittämien palveluiden ja tuotteiden osalta sovelletaan myös kyseisen palveluntarjoajan määrittelemiä sopimusehtoja. Lymed Oy:llä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka on luettavissa Lymed Oy:n kotisivuilta www.lymed.fi.

Lymed Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Lymed Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Lymed Oy on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

2. Asiakas ja tietosuoja

Kauppasuhteessa noudatetaan soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä kuluttajakaupan, markkinoinnin ja mainonnan osalta. Yritysasiakkaiden ja Lymed Oy:n välisessä kauppasopimuksessa noudatetaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja muilta osin Suomen kauppalakia.

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen sekä syntymäajan. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai –numerot ja tarvittaessa laskutusosoite.

Asiakkaiden tiedot on tallennettu Lymed Oy:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. Henkilötietolain mukaan henkilötietoja saa käsitellä (eli kerätä, tallettaa, järjestää, käyttää, siirtää, luovuttaa, säilyttää, muuttaa, yhdistää, suojata, poistaa, tuhota sekä tehdä muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä) rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella tai jos rekisteröidyllä on asiakassuhteen vuoksi yhteys rekisterinpitäjän toimintaan (henkilötietolaki (523/1999) 8 §). Kuitenkin arkaluontoisia tietoja, kuten henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia koskevia tietoja, saa käsitellä ainoastaan, mikäli rekisteröity on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa (henkilötietolaki (523/1999) 11–12 §).

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa Lymed Oy, Pyhäjärvenkatu 5A, 33200 Tampere. Asiakas voi tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Lymed Oy:n asiakaspalveluun. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: Lymed Oy, Pyhäjärvenkatu 5A, 33200 Tampere. Täydellinen rekisteriseloste löytyy osoitteesta Lymed Oy:n nettisivuilta www.lymed.fi.

Lymed Oy:n sivustoilla käytetään evästeitä (eng. Cookies), joiden avulla sivustoa voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Lymed Oy:n sivustoilla evästeiden tehtävä on helpottaa, parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka Lymed Oy:n verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa Lymed Oy:n sivustojen sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.

3. Hinnasto

Tarkastamme hinnat aina käsittelyhetkellä. Hinnan laskiessa korjaamme hinnat asiakkaan avoimeen tilaukseen. Toisaalta, jos tuotteen hinta nousee ennen tilauksen lähetystä, toimitamme ne alkuperäisellä hinnalla. Hintamuutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

Toimitusaika-arviot ovat laadittu Lymed Oy:n omien valmistusaika-arvioiden perusteella. Lymed Oy tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä. Lymed Oy pidättää oikeuden rajoittaa tuotteiden myyntiä poikkeuksellisen suurissa erissä.

4. Toimittaminen

Lymed Oy tarjoaa useita vaihtoehtoja kuljetuksiin. Lisätietoa toimitusmuodoista ja niiden palvelusisällöstä voit lukea verkkosivuiltamme. Yksittäisen tilauksen tuotteet voidaan toimittaa useammassa lähetyksessä.

Lymed Oy ei ole velvollinen varaamaan muita saman tilauksen tuotteita asiakkaalle, jos yhden tuotteen saatavuus on huono, tai sen toimitus viivästyy Lymed Oy:stä riippumattomista syistä. Kuluttaja voi vaihtoehtoisesti hyväksyä joko viivästyneen tuotteen jälkitoimituksen tai tilauksen perumisen. Jälkitoimituksen postikulut veloitetaan normaalisti voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

5. Maksaminen

Ajankohtaiset tiedot maksutavoista löytyvät Lymed Oy:n sivuilta www.lymed.fi.

6. Palauttaminen

Tilaajalla on kuluttajasuojalain mukainen oikeus peruuttaa tilauksensa tai osan tilauksesta neljäntoista vuorokauden aikana tilauksen vastaanottamisesta. Palautettavan tuotteen tulee olla virheetön, käyttämätön ja alkuperäispakkauksessaan. Kokeiltuja sukkia, mittatilaustuotteita ja muita hygieniatuotteita ei voi palauttaa.

Ennen tuotteen palautusta on otettava yhteys Lymed Oy:n asiakaspalveluun. Tuotteet voi palauttaa joko postin maksuttomalla asiakaspalautuksella tai suoraan Lymed Oy:n myymälään. Mikäli tuote on ostettu Lymed Oy:n jälleenmyyjältä, on palautus tehtävä sinne. Lymed Oy vastaa palautuskustannuksista, kun palautus on tehty sen ohjeiden mukaisesti Postin asiakaspalautuspalvelun kautta.

Sinulla on oikeus tutustua tuotteeseen 14 päivän ajan. Suosittelemme huolehtimaan tuotteesta ja sen mukana toimitettavista tarvikkeista, ohjeista ja tietenkin tuotepakkauksesta, kunnes olet päättänyt pitää tuotteen. Ostaja vastaa lain mukaisesti arvon alentumisesta, jos hän on ottanut tuotteen käyttöön.

Pyydämme sinua säilyttämään kaikki asiakaspalautukseen liittyvät dokumentit huolellisesti, kunnes olet saanut tiedon palautuksen vastaanottamisesta Lymed Oy:ltä.

Palautusoikeuden rajoitukset määräytyvät kuluttajansuojalain 6. luvun 16 mukaisesti. Hygienia- ja intiimituotteilla ei ole palautusoikeutta pakkauksen avaamisen jälkeen, koska tuote ei ole palautettavissa myyntiin luonteensa vuoksi.

Palvelutuotteilla ei ole kuluttajansuojalain mukaisesti peruutusoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu tai asiakkaan annettua suostumuksen toimittamisen aloittamiseen ja jos peruutusoikeuden puuttumisesta on kerrottu ennakkoon. Tämä koskee esimerkiksi (mutta ei poissulkevasti) tilanteita, joissa asiakas, jolle tuote on tilattu, menehtyy kesken toimittamisen aloittamisen tai tilaukseen halutaan tehdä muutoksia tai peruutuksia, vaikka tuotteen toimittaminen on jo aloitettu.

Palautettavat tuotteet tulee pakata huolellisesti.

7. Takuu, tuki ja virhevastuu

Takuu määräytyy valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Olet velvollinen tutustumaan tuotteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa. Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta. Takuu kattaa pääsääntöisesti ainoastaan tuotteessa olevat valmistus- ja materiaalivirheet. Takuuaika on määritelty tuotetiedoissa.

Takuukorjaus tehdään aina Lymed Oy:n takuuehtojen mukaisesti. Ota yhteyttä Lymed Oy:n asiakaspalveluun tai mikäli olet ostanut tuotteemme muusta vähittäismyyntipisteestä, sinua palvelleeseen jälleenmyyjään.

Lymed Oy vastaa tuotteiden lakisääteisestä virhevastuusta, kun tuotteen takuu on päättynyt tai takuuta ei ole myönnetty. Lymed Oy:n valmistamissa tuotteissa tuotetakuu on 4 kuukautta ja painetakuu 6 kuukautta.

Lymed Oy ottaa vastaan lääkinnällisiä tuotteita hyväntekeväisyyskohteisiinsa. Voit toimittaa tuotteet kierrätyksen tuomalla tuotteen Lymed Oy:n asiakaspalveluun. Lymed Oy antaa tarvittaessa lisää ohjeita tuotteen kierrätystä varten.

8. Reklamaatio

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja –ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen info(a)lymed.fi tai kirjeenä postiosoitteeseemme. Verkkosivulla on mahdollisuus käyttää tuotteen reklamointia varten tehtyä reklamaatiolomaketta.

Reklamaatiohenkilöstö toimii suoraan johtoryhmän alaisuudessa. Henkilökunta konsultoi tarvittaessa johdon kanssa asiakkaan lähettämän reklamaation hoitamisessa. Myymälähenkilöstö ei käsittele reklamaatioita.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Lymed Oy:tä vastaan joko Lymed Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Lymed Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

9. Yritysasiakkaiden lisäehdot

Lymed Oy ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. Lymed Oy:n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Yrityskäyttöön hankittujen tuotteiden takuuaika määräytyy valmistajan takuuehtojen mukaisesti, ja takuuajan päättyminen lopettaa Lymed Oy:n vastuun. Tuotteen fyysinen avaaminen myyntipakkauksesta päättää takuun ja myyjän vastuun ellei valmistaja ole toisin ilmoittanut.

Lymed Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Lymed Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti Lymed Oy:n sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa Lymed Oy:n sopimusehtojen kanssa.

Lymed Oy
Pyhäjärvenkatu 5 A
33200 Tampere
020 779 2233
y: 0935988-8