Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 13.8.2014

1) Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
nimi: Lymed Oy
Y-tunnus: 0935988-8
osoite: Pyhäjärvenkatu 5 A, 33200 Tampere
yhteys: info(at)lymed.fi

2) Rekisterin nimi
Lymed Oy:n asiakastietorekisteri

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriseloste koskee sellaisten luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä, jotka käyttävät rekisterinpitäjän (LYMED®) tuotteita. Henkilötietoja käytetään ainoastaan LYMED®-tuotteen valmistukseen ja toimitukseen.

4) Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Yhteystietoja, kuten nimi, osoite ja puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja jne.,
  • Asiakasta koskevia tietoja (kuten mittoja tai hoitava taho),
  • Asiakassuhdetta koskevia tietoja, kuten laskutus- ja maksutietoja, tuote- ja tilaustietoja, asiakasnumeroita, peruutuksia, reklamaatioita ja korjauksia koskevia tietoja,
  • Rekisteröitymistietoja, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
  • Mahdollisia lupia ja suostumuksia,
  • Mahdollisia muita asiakkaan suostumuksella kerättyjä tietoja.

Rekisterinpitäjä voi omasta aloitteestaan tai asiakkaan pyynnöstä täydentää, korjata tai poistaa epätäydellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita henkilötietoja.

5) Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään tuotteen tai palvelun tilauksen yhteydessä, asiakassuhteen aikana tai muutoin suoraan asiakkaalta tai asiakkaan hoitoa suorittavalta terveydenhuollon tai sairaanhoidon ammattilaiselta, laitokselta tai taholta.

6) Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakkaan annettua suostumuksensa tilauksen yhteydessä, ja hoidontarpeen niin vaatiessa, LYMED® voi luovuttaa potilasta koskevia LYMED®-tuotteiden valmistuksen kannalta välttämättömiä tietoja myös toiselle asiakkaan hoitoa suorittavalle terveydenhuollon tai sairaanhoidon ammattilaiselle, laitokselle tai taholle. Tietoja voidaan poikkeuksellisesti luovuttaa kolmansien osapuolien käyttöön vain viranomaisten vaatimuksesta.

7) Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Lymed Oy käsittelee potilaan tietoja luottamuksellisesti salatuissa järjestelmissään (HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure) ja toteuttaa tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi (mm. asiattomien pääsy tietoihin, vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittäminen, muuttaminen, luovuttaminen, siirtäminen taikka muu laiton käsittely (henkilötietolaki 32 §)). Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen. Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, jotka on lukittu ja joita pääsevät käsittelemään vain rekisterinpitäjän siihen erikseen valtuuttamat henkilöt.